عنوان خبراهدای کتاب " حسن ختام " توسط نویسنده کتاب به کانون سنگر سازان اصفهان
(شاخه: اطلاعيه ها)
ارسال شده توسط manager
يكشنبه 1 فروردين 1400 - 20:55:10

شاعر جهادگر جناب آقای محمد شیران کتاب  " حسن ختام " را توسط ایثارگر با اخلاص آقای سید مصطفی طباطبائی به کتابخانه کانون سنگر سازان بی سنگر استان اصفهان اهدا نمود.
این خبر از طرف كانون سنگر سازان بی سنگر اصفهان - ايثارگران پ م ج ج
( http://www.sangarsazan-isf.ir/news.php?extend.188 )


Powered By : Sabaa information service network